Dorazili jsme!

Vážení rodiče,
Jsme na táboře!

Vybalujeme a seznamujeme se.