Minitábor 2019

Minitábor je 5-ti denní (od úterý 7.5 do neděle 12.5.2019) táborový pobyt v areálu dětského tábora, kde se snažíme spolu s dětmi zavzpomínat na táborové hry z předchozích ročníků našeho turnusu a využíváme i naskladněných relikvií.

Vzhledem k malému počtu dětí je přístup pracovníků osobnější, režim uvolněnější a skvělá zábava a snaha něco přiučit zůstává. O kvalitě a zodpovědnosti ani nemluvě.

Podmínky pobytu dětí na Minitáboře jsou shodné s pobytem na "velkém" táboře (tj. pojištění, strava 5x denně, režim...). Režim se řídí táborovým řádem, kterým je každý účastník povinnen se řídit, pokud tak neučiní, bude z Minitábor vyloučen byz nároku na vrácení peněz. Režim na táboře kopíruje velký tábor, jak to u nás funguje si můžete přečíst zde. Minitábor má pár drobných zvláštností, třeba jiné vedoucí, kteří se střídají nebo losují na každý den.
Odjezd  v úterý 7.5. bude navečer s večeří, ve středu 8.5. je státní svátek, 9.-10.5. bude mít většina dětí volno a 11. - 12.5. je víkend.

Seznam přihlášených dětí

Je na této stránce. Prosím, zkontrolujte, jestli je vaše dítě zapsáno a prosím následně zaplaťte Minitábor a pošlete nám přihlášku, podle pokynů, které se dočtete zde níže. 

Odjezd

Sraz k odjezdu je v úterý 7.5. v 15:45 na konečné Metra C Háje na stanici příměstských autobusů směr Sázava (u Modré školy, nedaleko kostela). Pojedeme posíleným linkovým autobusem. Na místě předáte děti vedoucímu Vojtěchovi Trantovi (tel:  604 927 521) . Poznáte ho podle houfu dětí okolo něj a sázavského oblečení. Bude tam ve společnosti známých vedoucích. Předejte mu:

  • děti :)
  • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře - můžete ho použít i na velkém táboře, formulář je zde
  • bezinfekčnost dítěte (datum nesmí být starší než odjezd na Minitábor 7.5.2019) formluář je zde
  • kopii kartičky pojištěnce
  • Přihláška - originál podepsané přihlášky na Minitábor, můžete nám ji dříve poslat oskenovanou a podepsanou na email (tabornadvorku@seznam.cz), ale pokud ji předáte u odjezdu, tak budeme také rádi, pořádek je důležitý, můžete ji také poslat poštou na adresu uvedenou zde
  • léky, které dítě musí pravidelně brát a nepohlídá si samo jejich správnou aplikaci
  • případnou lékařskou dokumentaci dítěte, kterou budeme muset brát na táboře v potaz

Návrat

12.5.2019 předpokládáme příjezd mezi okolo 16 hodiny na Háje. Děti budou po obědě najedené a snad i spokojené :).

Děti budou při odjezdu i návratu doprovázeny po celou dobu svými vedoucími.

Je možné dítě na tábor dopravit i odvézt po vlastní ose. V takovém případě zavolejte hlavnímu vedoucímu Pavlovi Dvořákovi v rozumnou dobu před táborem na tel. číslo 602 247 226.

Platba

Platbu 1500,-  za Minitábor je třeba zaslat nejpozději do 10.4.2019 na táborový účet: 234538399/0300. Jako variabilní symbol napište rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a slovo Minitábor, usnadní nám to identifikaci platby.
Individuální platby, individuální příjezdy nebo odjezdy, zálohy, platby u autobusu a další záležitosti až po konzultaci s hlavním vedoucím Pavel Dvořákem tel.: 602 247 226.

Ubytování

Sruby, teplá voda, sprchy, splachovací WC.

Co s sebou

Spacák, prostěradlo, polštářek, ešus, příbor. Oblečení na 5 dní - přiměřené počasí začátkem května s pláštěnkou, hygienické potřeby a další potřeby shodné s letním táborem. Celý seznam si můžete najít zde v odstavci "Co si s sebou sbalit". Samozřejmě počítejte s tím, že se jede na 5 dní linkovým autobusem, takže loďáky nechte doma :). Samozřejmě nezapomeňte přibalit malou svačinku na cestu a kopec dobré nálady :).

Jídlo

Čeká na děti hned po příjezdu na tábor v úterý 7.5.2019 odpoledne bude čekat báječná večeře a jídelní maraton ukončí až nedělní oběd 12.5.2019. Poté děti odjíždí domů.

Bagáž

Při příjezdu do Sázavy autobusem dětem odvezeme bagáž od autobusu až na tábor a to samé při návratu domů jim věci dovezeme k autobusu, aby je nemusely tahat.

Kapesné

Ideální kapesné pro dítě je 150 - 250Kč (pouze doporučení).

Nápady pro rodiče

1. Bylo by docela vtipné dětem poslat na tábor pohled. Musíte to stihnout do čtvrtka, protože poslední možnost, kdy vybrat na poště dopisy je v sobotu, takže jinak bych je nestihli dětem doručit. Adresu tábora naleznete zde.

2. Orientační dotaz do budoucna: Chtěl by si některý rodič zkusit práci v táborovém kolektivu jako vedoucí nebo jako pomoc v kuchyni?

Pozor! Letos hradíme jízdné za autobus přímo z celkové ceny tábora, ne ní teda třeba dávat dětem k odjezdu drobné.