Poděkování

Vážení rodičové, děti a kamarádi smiley,

všem vám děkujeme za podporu našich táborových aktivit, které provozujeme s dětmi, jen zde na Sedlišti, již více jak čtvrt století. Tak uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dále. Každopádně vám chceme popřát pohodové vánoční svátky a doufejme, že rok 2024 bude pro všechny lepší a že vaše děti ještě mnoho let budeme na táboře a při celoročních aktivitách bavit a společně se smát. To vše přeje kolektiv výchovných pracovníků II turnusu LDT Duha Sedliště.