Prodloužení výpůjčky spolku Duha

Vážení rodiče a přátelé našich táborů,

 

musíme Vás informovat o znepokojivé situaci ohledně našich táborů. Smlouva o nájmu s Magistrátem hlavního města Prahy, který je vlastníkem táborové základny na Sedlišti pro spolek DUHA, a potažmo i spolek DUHA Sedliště, který má areál na Sedlišti již více než 25 let na starosti, v polovině příštího roku končí. Není tak vůbec jisté, zda se naše tábory v příštím roce vůbec uskuteční.

 

Přípravy na tábory v roce 2024 samozřejmě intenzivně pokračují, bude ale záležet na rozhodnutí úředníků Magistrátu a politiků, zda se rozhodnou ve spolupráci s námi pokračovat, nebo zda tábory našeho sdružení na Sedlišti definitivně skončí.

 

Pokud byste chtěli podpořit snahu našeho spolku o prodloužení naší činnosti pro děti na Sedlišti, tak se můžete podepsat pod níže uvedený text, který předáme majiteli objektu (MHMP) před jeho rozhodováním o dalších záměrech s objektem tábora na Sedlišti. 

 

Vážení,

 

spolek DUHA Sedliště již desetiletí provozuje legendární letní dětské tábory ve Vámi vypůjčeném areálu v Sázavě Sedlišti, kterým za dobu působení spolku DUHA Sedliště prošly tisíce dětí, zejména z Prahy. Provozovatel zabezpečuje každoročně skvělé služby pro všechny rodiče a samozřejmě stovky děti, které se, bez nadsázky, na tábor, na svoje vedoucí a kamarády těší celý školní rok.

 

My níže podepsaní považujeme umožnění zachování tohoto tábora za velmi důležité pro život v Praze a žádáme Vás, jakožto vlastníka areálu na Sázavě Sedlišti, o prodloužení výpůjčky se spolkem DUHA, potažmo Spolkem DUHA Sedliště, který tábory v tomto místě pořádá.