Sraz vedoucích a praktikantů na rok 2021 bude online!